Remedial teaching in Vathorst

RT Met Passie

Ieder kind in zijn kracht zetten!

Met Passie biedt ondersteuning aan kinderen in de leeftijd van zes jaar tot ongeveer veertien jaar. De begeleiding kan gericht zijn op vakgebieden zoals: lezen, rekenen en spelling. Ook kan er begeleiding plaastvinden op het gebied van werkgeheugentraining of op het gebied van leren leren.

Belangrijk is dat uw kind weer positieve leerervaringen op doet en meer zelfvertrouwen krijgt. Uitgangspunt: het kind staat centraal! Het werken met de growthmindset zal verweven zijn in de begeleiding. Kinderen coachen in hun eigen leerproces, eigen doelen te stellen en eigen keuzes te maken is daarbij heel belangrijk.